$, 13.04.2024, 14:22
Вітаю Вас Гість | RSS

       Комунальний заклад «Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат»
Запорізької обласної ради  

Меню сайту
Календар
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу
ОФІЦІЙНІ САЙТИ

Виховна робота

Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім вона здається справою знайомою й зрозумілою, а декому навіть справою легкою – і тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним обізнана, теоретично чи практично. Майже всі визнають, що виховання вимагає терпіння дехто вважає, що для цього потрібні вроджена здібність і вміння, тобто навичка, але дуже мало хто прийшов до переконання, що, окрім терпіння, вродженої здібності та навички потрібні ще й спеціальні знання»

К. Ушинський.

 

Виховна  робота у школі- інтернаті  планується і проводиться  за основними принципами особистісно- орієнтованого навчання та виховання на основі Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 17.12.2007 року №11.

 

Виховання ціннісного  ставлення до сім’ї, родини, людей

 

Формування активної моральної життєвої позиції; ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі; умінь та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;  виховання моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, поваги до особистості); збереження та примноження сімейних    традицій.

 

Виховання ціннісного  ставлення особистості до суспільства і держави

 

Надання учням системи знань про державу та право, виховання поваги до державних символів,  формування  основних понять про  народ, націю, суспільство, державу; любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; розуміння правил взаємодії людей у колективі,  суспільстві та безконфліктність їх спілкування, правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини,   забезпечення знання і виконання учнями Законів України  .

 

Виховання ціннісного  ставлення до культури і мистецтва

Дбання про художньо – естетичну освіченість та вихованість особистості; виховувати в молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих   надбаннях цивілізації, відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті   

 

Виховання ціннісного ставлення до природи

 

Формування екологічної культури особистості, виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України.

 

Виховання ціннісного ставлення до праці

 

Формування в учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для кожного з них. ознайомлення учнів з різними видами праці, з світом професій та якостями особистості, потрібними сучасному працівникові, розвиток свідомого ставлення до праці, формування вмінь працювати у колективі, на становлення професійних інтересів.

 

Виховання ціннісного ставлення до себе

 

Формування умінь  та навичок ведення здорового способу життя; виховання потреби у регулярних заняттях фізкультурою та спортом,  дотримання  режиму дня, у прагненні до володіння санітарно гігієнічними знаннями, в  утвердженні здорового способу життя .    

 

  

 

Основні виховні заходи на 2019-2020 н.р.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ
 
 
 
 
Міжнародні документи
 
 
 
Концепції
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВАЖЛИВО!

 

Нормативно- правові документи щодо організації виховної роботи в школі

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. ПРОГРАМА

 

ПОЛОЖЕННЯ про слухо-мовний режим

Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий навчальний рік
Методичні рекомендації до проведення самопідготовки

Карта рівня вихованості учнів
Методи контролю та аналізу рівня вихованості
Методико-діагностичний мінімум педагога
Орієнтовні питання до складання характеристики класу
Схема складання психолого-педагогічної характеристики класу
Особистісно- зорієнтований підхід до виховання класного колективу на діагностико- корекційній основі

Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами.

Классификации детей с нарушением слуха. Общая характеристика психического развития глухих и слабослышащих.
Модель словникової роботи в школі для дітей з вадами слуху

Проблеми і задачі, які стоять на шляху навчання глухих дітей усному мовленню
Комплексний підхід до виховання і навчання глухих дітей
Дидактична гра з елементами сюжету - засіб розвитку мови дітей дошкільного віку з вадами слуху

Форми виховної роботи з дитячим колективом
Організаційні форми виховної роботи
Форми виховної роботи в початковій школі ( 1-4 класи)
Форми виховної роботи в основній школі ( 5-9 класи)
Форми виховної роботи в старшій школі ( 10-12 класи)

Структура заняття з образотворчої діяльності в школі

Вимоги до оформлення планів позакласних занять
Постановка цели к занятию по внеклассному чтению
Тематика виховних годин
Години спілкування. Тематика.
Структура години спілкування
Мета виховного заходу

Методика виховної роботи. ПОСІБНИК

Самоаналіз заняття
Самоаналіз діяльності вихователя під час підготовки та проведення виховного заходу
Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми
Ігрові методи вирішення конфліктів
Зміст екологічної освіти і виховання в Кам'нській спецшколі- інтернаті
Модель екологічного виховання в Кам'янській спецшколі- інтернаті


Приклад вправ для фізхфилинок

Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки

Напрями виховання та їх загальна характеристика

Орієнтована тематика батьківських зборів

Пізнавальні процеси дітей молодшого шкільного віку